Първи резултати от проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн”

Почти една година след стартирането на проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн” с водещ партньор АКТОРПУС, вече имаме…