Проекти

Проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“

Проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“ е насочен към разрешаване на общи проблеми на природните паркове и защитените територии в Черноморския басейн. Проектът разчита на експертните знания на ACTORPUS (Асоциация за култура, технологии, образование и развитие – Пловдивски университет – Странджа), България; Националният институт за научни изследвания и развитие „Делтата на Дунав“, Румъния; Регионален екологичен център за Кавказ, клон Армения, и SABUKO (Общество за опазване на природата), Грузия. Проектът обхваща Природен парк Странджа, България; Биорезерват „ Делтата на Дунав”, Румъния; Национален парк Дилиджан, Армения и част от защитените територии в Грузия. Целта на проекта е събиране на  трансгранично съвместими данни и информация от мониторинг на околната среда в природни паркове и защитени територии в Черноморския басейн. Основният резултат от проекта ще бъде създаване на интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на данни за околната среда чрез уеб-базирана облачна услуга за автоматично събиране на данни от безжични сензорни мрежи и уеб-базирана облачна услуга за видео съдържание. Данните от измерванията ще се интегрират  от онлайн система за мониторинг  на околната среда в Черноморския басейн , която ще служи и като платформа за разпространение на събраната информация. Смарт  технологии и интелигентни безжични сензорни мрежи ще бъдат използвани за извършване на мониторинг на състоянието на естествените местообитания и наличието на инвазивни видове, както и за отдалечено наблюдение на територии, които са най-зависими от изменението на климата и дейността на човека.