Първи резултати от проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн”

Почти една година след стартирането на проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн” с водещ партньор АКТОРПУС, вече имаме…

Стартира проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“

Проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“ стартира на 17.06.2020 г., в който АKTORPUS е водещ партньор.