За нас

“Асоциация за култура, технологии, образование и развитие – Пловдивски университет- Странджа” е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2016 г. в Ахтопол. Основните цели на сдружението са:
– Създаване и утвърждаване на регионален център в югоизточен район на Република България /Царево, Ахтопол, Малко Търново и селата в Странджа/ за развитие на територията и осигуряване на интелигентна специализация в областта на образованието, културата и културното наследство, социалните услуги, икономика, екологията и туризма.
– Комплексно разрешаване на проблемите в региона /демографски, икономически, социални, културно-образователни и екологични/.
– Изучаване и популяризиране на културно-историческото наследство и етнография на региона, природните забележителности, местните генетични ресурси и биоразнообразието с цел тяхното опазване, съхранение и развитие.
– Повишаване на интелигентния капацитет и заетостта в региона.
– Съдействие и участие в краткосрочни и дългосрочни научно-изследователски програми, проекти и експедиции.
– Развиване на научно-изследователския потенциал в региона.
Предметът на дейност на сдружението включва: разработване и въвеждане на иновационни образователни модели, технологии и програми за повишаване на интелигентния капацитет и заетостта в региона; разработване на научноизследователски и научно-приложни проекти за развитие на територията и съдействие на институциите в областта на образованието, културата и културното наследство, социалните услуги, икономика, екологията и туризма; разработване на интерактивни технологии и платформи; провеждане на теоретични и практически обучителни курсове, семинари, форуми; подготовка и издаване на печатни издания – списания, книги, наръчници и брошури свързани с дейността на сдружението.