Първи резултати от проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн”

Почти една година след стартирането на проект „Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн” с водещ партньор АКТОРПУС, вече имаме и първите резултати:

Технология за  наблюдение на околната среда с дронове

Технология за дистанционно измерване и мониторинг на качеството на речната вода и атмосферния въздух

Методология за мониторинг  на състоянието на естествените местообитания и инвазивни видове

За повече информация посетете уебсайта на проекта: https://bsbecomonitoring.net/.